BARRITSKOVBY VANDVÆRK

Overskrift

Analyserapport

Prøvested: Barritskovby Vandværk - V20003700 / 4619000399

Prøvetype: Drikkevand - Bedrænset kontrol

Prøveudtagning: 28.11.2016 kl.10.50

Prøvetager: Eurofins Miljø A/S  BS1

Batch/Registernummer EUDKVE-00492198  
Lab.Prøvenummer 80371660  
Prøve mærke Hane afgang vandværk

 

Komponent Resultat Enhed DL Metode
Inddampningsrest 480 mg/l 10  
Farvetal, Pt 2,0 mg Pt/l 1  
Turbiditet < 0,1 FTU 0,1  
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1  
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1  
Kimtal ved 22 °C < 1 CFU/ml 1  
Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 1  
Hårdhed, total 19 °dH 0,5 ICP/OES
Calcium (Ca) 120 mg/l 0,5 ICP/OES
Magnesium (Mg) 9,6 mg/l 0,1 ICP/OES
Ammonium <0,005 mg/l 0,006  
Nitrit 0,001 mg/l 0,005  
Nitrat (NO3) 1,4 mg/l 0,5  
Total-P <0,01 mg/l 0,005 Skalar
Chlorid 40 mg/l 1  
Fluorid 0,26 mg/l 0,05  
Sulfat 80 mg/l 0,5  
Aggressiv kuldioxid 0,0 mg/l 5  
Hydrogencarbonat 321 mg/l 2  
Jern (Fe) < 0,01 mg/l 0,01 ICP/OES
Kalium (K) 2,3 mg/l 0,2 ICP/OES
Mangan (Mn) <0,005 mg/l 0,005 ICP/OES
Natrium (Na) 19 mg/l 0,1 ICP/OES
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0,63 mg/l 0,1  
Prøvens klarhed Klar     Visuel
Prøvens farve Farveløs     Visuel
Prøvens lugt Ingen     Organoleptisk
Prøvens smag Normal     Organoleptisk
Temperatur 10,8 °C    
pH 7,4 pH    
Konduktivitet (Ledningsevne) 73 mS/m 0,1  
Iltindhold 9,1 mg/l 0,1  
Akkrediteret prøvetagning Ja      

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

17.03 | 14:19

God ide.
Hilsen Flemming

...
24.01 | 14:19

Jeg vil gerne have din mail adresse, så jeg kan sende regning på annoncen via mail. Hilsen Sonja.

sonjairenenielsen@hotmail.com

...
11.08 | 10:17
Vandværk har modtaget 13